ท่านมีความรู้สึกอย่างไร หลังจากทีได ้ใช้งาน E-Learning (What do you think about BOE E-learning?)

ท่านมีความรู้สึกอย่างไร หลังจากทีได ้ใช้งาน E-Learning (What do you think about BOE E-learning?)


DiscussionStarted byRepliesLast post
ความรู้สึก 0 Chaiyarin Pongsuwan
Wed, 28 Jul 2021, 3:58 PM
It's work!, but It will be better if always update 0 Chananya Prasartthai
Fri, 1 Mar 2019, 11:47 AM
ท่านคิดว่า E-learning ด้านระบาดวิทยาภาคสนามมีประโยชน์อย่างไร How BOE E-learning is useful to you? 0 narakorn sae-lew
Wed, 21 Nov 2018, 11:49 AM